Moderný dizajn luxusného historického umenia v centre Lily

Keď sa súčasní majitelia prvýkrát dostali do tohto historického obdobia zámok s rozlohou 600 metrov štvorcových. mv centre Lilya sa zamilovali nádherné klasické detaily izieb a luxusná stena dekor. Dom bol však ďaleko od modernej reality života, takže aj oni najala sa renomovaná dizajnérka Sarah Lavoineová Interiéry pre veľkú rodinu s deťmi pri zachovaní všetky pôvodné architektonické prvky. Teraz tu klasické drevené obloženie stien, štukovej lišty a dverových panelov dokonale súbežne s moderným nábytkom a rovnými líniami. Skvelý mix!

„eklekticizmus
„eklektický
„eklektický
„štýl
štýl v interiéri eklekticizmu
„eklektický
„vnútorný
„interiér
„eklektický
„Interiér
„interiér
„interiér
Parížsky štýl v interiéri bytu

VIAC: Svetlý byt s výhľadom na strechy domov v Paríži

Heather Thompson
Rate author
Krásne interiéry. Online časopis.
Add a comment